“АДМИНИСТРАЦИЈА ДАНАС

piscine-horaires

Ми смо Ваш ослонац у свим пословним идејама. Наш интегрисани приступ и знање нам омогућава да нашим клијентима понудимо поуздану и истовремено врхунску консултантску услугу, уштеду времена и новца.

Ми поседујемо моћну мрежу сарадника и постајемо природан сарадник компанија наших клијената, што омогућава нашу дугорочну сарадњу. На овај начин ми проширујемо Ваш домет и способности, штедимо Ваше време и ресурсе и пружамо непроцењив развој пословању и енергију, када Вам је за то најпотребнија.

НАШЕ УСЛУГЕ:

piscine-horaires

osnivanjeСТРУЧНА ПОМОЋ ПРИ ОСНИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

ИЗРАДА  АКАТА ИЗ ОБЛАСТИ РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА И ЗАПОШЉАВАЊА

ИЗРАДА НОРМАТИВНИХ АКАТА КАО И ДЕФИНИСАЊЕ ПРАВИЛНИКА

ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИЈЕМОМ ДЕЦЕ У УСТАНОВУ

ИЗРАДА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ПОСРЕДОВАЊЕ У ЦИЉУ АНГАЖОВАЊА СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА, РЕШЕЊА И ОБАВЕШТЕЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВИ

ПРАЋЕЊЕ ПРОПИСА ВАЖНИХ ЗА ПОСЛОВАЊЕ И РАД ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА